Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. Detta är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner från förfrågan till leverans av produkt eller tjänst. Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vi skall arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Miljöfrågor skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vi följer och håller oss uppdaterade på lagar, förordningar samt andra krav. Vi ska ligga i framkant i vår bransch genom att kontinuerligt arbeta för att förbättra hälsa, miljö och säkerhet och förebygga miljöföroreningar.

Arbetsmiljöpolicy

En säker och stimulerande arbetsmiljö är en av våra viktigaste strategiska frågor. Vårt arbete ska uppfattas engagerande och utvecklande för alla medarbetare. Vi uppmuntrar friskvård och att skapa förutsättningar för våra medarbetare att främja sin hälsa. Vårt arbete präglas av omtanke, respekt, öppenhet och delaktighet.

Våra tjänster

Pannservice

Rökgasrening

Fläktservice

Mekaniska arbeten